OBJEDNÁVKA TLUMOČENÍ

Kontaktní údaje zadavatele:

Jméno a přijmení:
Společnost:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Email:

Fakturační údaje o plátci:

Jméno plátce / Název společnosti:
Ulice:
Město:
IČO:
Korespondenční adresa (je-li odlišná od fakturační):

Zadání tlumočení:

Místo/adresa tlumočení:
Termín tlumočení: Datum: Hodina:
Předpokládaná délka tlumočení: Hodin: Dni:
Typ tlumočení: Doprovodné  Konsekutivní  S výjezdem 
Popis tlumočení (typ akce, zvláštní požadavky apod.):